Onkologidagarna 2021

OBS! Framflyttat till mars 2022

Se text nedan

Tisdag 14 september 2021 arrangeras ett webbinarium föreläsningar av hedersföreläsarna från onkologidagarna 2021.
Klicka här för att se programmet och anmäla dej

Det är Uppsala som har fått äran att arrangera Onkologidagarna 2021. Multidisciplinär samverkan är viktig och vi välkomnar alla företag och professioner som arbetar inom cancervården att delta. Det kommer finnas flera parallella sessioner och ett brett program där målsättningen är att det ska finnas något för alla.

Program
Anmälan

Viktigt angående Onkologidagarna i Uppsala september 2021

Kära vänner.

Det är med sorg i hjärtat som vi idag tagit beslut att än en gång flytta fram Onkologidagarna.

Det är vår innerliga förhoppning att vi ska kunna ses i vecka 12 nästa år och att de begränsningar som pandemin medfört för våra möjligheter att mötas, då ska vara borta.

Vi har hela tiden arbetat utifrån premissen att Onkologidagarna går att genomföra i enlighet med de nationella restriktioner som Folkhälsomyndigheter och regering beslutat. I dag står det dock klart att restriktionerna på vissa håll skärps och inte kommer att vara borta till vårt planerade möte, vilket bland annat omöjliggör deltagande för kollegor i stora delar av landet.

Till alla som bidragit i planering och förberedelser, till föreläsare och till sponsorer vill vi rikta vårt varma tack och en förhoppning att ni är beredda att vara med oss när vi planerar och genomför nästa års onkologidagar. Vi planerar att så väl anmälningar som föreläsare och övrigt program ska följa med till mötet i vår, som även det kommer att hållas i Uppsala.

Vi undersöker möjligheterna att inbjudna hedersföreläsare ska kunna ges föreläsningar digitalt. Mer information om detta följer, liksom mera information om vad flytten av Onkologidagarna innebär.

De årsmöten i Svensk Onkologisk Förening och Sjuksköterskor i cancervård som planerats under Onkologidagarna kommer att genomföras digitalt. Särskild kallelse kommer.

Med vänliga Hälsningar

Signe Friesland, Ordförande i Svensk onkologisk förening
Helena Ullgren, Ordförande i Sjuksköterskor i cancervård
Katarina Karlsson, Sjuksköterskor i cancervård
Gustav Ullenhag, vetenskaplig sekreterare, Svensk onkologisk förening

En stor och viktig del under dagarna är kunskapsutbytet med er inom industrin.

För att undvika trånghet har vi ett begränsat antal platser att tillgå för utställare, max 28 monterplatser. Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla utställare ska känna sig välkomna och tycka att ni får möjlighet att berätta om och visa era produkter och tjänster.

Kongressen kommer att vara på Uppsala Slott som är en professionell kongressarrangör med mycket stor vana. Uppsala Slott ligger centralt beläget bara några minuters promenad från tågstationen.

I programmet ingår även festligheter på tisdag kväll med middag på Norrlands Nation.

Vi önskar er varmt välkomna till Onkologidagarna i Uppsala 13-15/9, 2021!

Vi har stora förhoppningar på att onkologidagarna kommer att kunna genomföras men vi kommer att ta hänsyn till rådande Covid-19 situationen. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har en kontinuerlig dialog med alla medarrangörer.