Onkologidagarna 2021

Uppsala 13-15 september

Program
Anmälan

Program

Kvällssymposium måndag 13 september

Når nya cancerläkemedel patienten och vad är ett liv värt? Om läkemedlets väg från riskfyllt utvecklingsprojekt via myndighetsgranskningar till implementering i vården.

17.40-17.50  Inledning
Dag Larsson, LIF

17.50-18.05  Vägen fram till ett marknadsgodkännande
Sigrid Klaar, Läkemedelsverket

18.05-18.20  Värdebaserad prissättning, vad innebär det?
Jonatan Lind Martinsson, TLV

18.20-18.35  Vad är NT-rådets uppdrag?
Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet

18.35-18.50  Hur säkrar vi att patienterna får ta del av nya behandlingsmöjligheter?
Johan Ahlgren, RCC Uppsala Örebro

18.50-19.10  Paneldiskussion
Alla


Efter symposiet serveras en enklare förtäring.

Symposiet är sponsrat av:

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 22 augusti 2021. Har du frågor angående din anmälan så kontakta oss på
E-post: onkologidagarna@foretagsresor.se | Tel: 090 – 70 29 80
Kontaktperson: Åsa Williams

Till anmälan