ST-kurs 18-19 mars 2024

Först till kvarn gäller.

Kursen är kostnadsfri. All förtäring ingår.

ST-kurs 18-19 mars 2024.
Titel: ”Palliativ medicin”.

Kursen äger rum i lokalen Jubileumsaulan och ligger på Skånes Universitetssjukhus. Se fliken Reseinformation för mer information om vägbeskrivning.

Kursen motsvarar mål B5 och C5 respektive STb4 och STc5. Kursen är upplagd i form av en förberedelsedel som deltagarna gör på distans i förväg och en och en halv dag på plats i Malmö. Förberedelsedelen består av artiklar att läsa samt videoföreläsningar att se och kan göras när som helt under månaden före kursen. OBS! räkna med en heldags arbete för detta.

Målet med kursen är att ge ST-läkare i onkologi en god grund inom palliativt förhållningssätt, att kunna identifiera patienter med palliativa vårdbehov, att behärska symtomlindring med beaktande av psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov för patienter med cancersjukdom samt att kunna genomföra brytpunktsamtal.

Kursledare Karin Belfrage, överläkare, ASIH Malmö, Annika Bjurö Svensson, överläkare, ASIH Lund.

Måndag 18/3

Lokal: Jubileumsaulan

08.30 – 09.00  Välkomna! Introduktion till Palliativ vård

09.00 – 09.30  Tidig integration av palliativ vård inklusive prognosticering o surprice question

09.30 – 10.00  Smärta

10.00 – 10.20  Fika

10.20 – 11.00  Fortsättning smärta

11.10 – 12.00   Oro, ångest, depression

12.00 – 13.00   Lunch

13.00 – 13.45   Dyspne

13.50 – 14.30   Illamående, förstoppning, nutrition, kakexi

14.30 – 15.00   Fika

15.00 – 16.00   Ascites, ileus

19.00   Kursmiddag på Mj’s Hotel bar & Restaurant (middagen tillkommer och bokas i anmälan)

Tisdag 19/3

Lokal: Malmö Live, High live 2

08.30 – 08.40  Reflektion

08.40 – 09.30  Existentiella behov, teamet

09.30 – 10.00  Fika

10.00 – 11.00  Brytpunktsamtal, konsten att avsluta onkologisk behandling

11.00 – 11.45  Den döende patienten

11.45 – 12.00  Utvärdering, avslutning

Vid deltagande på Onkologidagarna serveras lunch kl 12.00–13.00