Onkologidagarna 2021

Uppsala 13-15 september

Program
Anmälan

ST-kurs 22-23 mars 2021

ST-Kursen har redan hållits online.

Ansökan till kursen skickas till emma.wendle@akademiska.se och till daria.glaessgen@akademiska.se
För att komma in på kursen behöver man skicka in ett fall – se instruktioner nedan

Akut Onkologi- primärjoursskolan
Måndag 22/3 08.30-16.30
• Introduktion föreläsning
• Neutropen sepsis/infektioner
• Tromboembolism/Blödningar
• Elektrolytrubbningar Ca, Na, K
• Akut buk
• Akut psykiatri: akut förvirring tillstånd, suicidrisk, akuta förvirringstillstånd
• Patientfall presentationer

Tisdag 23/3 08.30-12.00
• Immunoterapi relaterade biverkningar
• Medullakompression
• Organsvikt: lunga, njure, leversvikt
• Patientfall presentationer + Quiz

Instruktioner för fallbeskrivning:

  • Gör en PPT-presentation, ett fall som ni har träffat under jourtid som har lett till extra läsning eller som ni har haft lärdom av.
  • 3-5 slides
  • Förbered en till två frågor kopplade till fallet (antingen multipel choice fråga eller singel best answer) – relevanta frågor ska väljas ut till den quiz som avslutar kursen.
  • Relevanta fall kommer att väljas ut för presentation under kursen, de utvalda ST-läkare kommer att få information om detta veckan innan kursen. Resterande fall ska presenteras i samband med lokal internutbildning på respektive klinik.
  • Skicka in fallet Senast 26/2

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 22 augusti 2021. Har du frågor angående din anmälan så kontakta oss på
E-post: onkologidagarna@foretagsresor.se | Tel: 090 – 70 29 80
Kontaktperson: Åsa Williams

Till anmälan