Onkologidagarna 2022

Uppsala 22-24 mars

Program
Anmälan

Nationellt Strålmöte

Nationellt möte för svensk strålbehandling

Tid: Måndag 21 mars 2022, kl. 09.00-16.00
Plats: Norrlands Nation, Uppsala.

Alla med intresse av att utveckla svensk strålbehandling är välkomna till det första nationella mötet med fokus enbart på strålbehandling. Programmet kan ni läsa/ladda ner här.

Svensk strålbehandling halkar efter i internationella jämförelser. Vi upplever en kompetensbrist där det saknas både högspecialiserade strålonkologer och strålsjuksköterskor. För den kliniska forskningen där Sverige under många decennier var ledande i världen har utvecklingen under 2000-talet varit negativ. Det finns för få forskare, det saknas starka forskningsmiljöer och möjligheterna till finansiering för de studier som planeras och genomförs är små, vilket lett oss in i en negativ spiral med än mindre forskning och ytterligare sämre förutsättningar till finansiering. Det har också saknats en mötesplats för alla som är engagerade och berörda av utvecklingen av strålbehandlingen i Sverige.
Svensk strålonkologisk Förening bildades vid ett digitalt möte i september 2021 med syfte och mål att vända utvecklingen och står nu som arrangör av det nationella strålmötet, som vi hoppas ska vara möjligt att genomföra på plats i Uppsala. Årsmöte i föreningen kommer att hållas i samband med mötet.
Skandionkliniken i Uppsala, landets enda anläggning för protonterapi, bjuder i anslutning till mötet in till ett kvällssymposium med enklare middag måndag den 21 mars (preliminärt) kl 18-20.
Den som har frågor kring mötet kan vända sig till Kjell Bergfeldt (Kjell.Bergfeldt@skandion.se) eller kongressbyrån Företagsresor (onkologidagarna@foretagsresor.se).

Varmt välkommen till Uppsala.

Anmälan är nu öppen, anmäl er här.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 21 februari 2022. Har du frågor angående din anmälan så kontakta oss på
E-post: onkologidagarna@foretagsresor.se | Tel: 090 – 70 29 80
Kontaktperson: Åsa Williams

Till anmälan