Onkologidagarna 2021

Uppsala 13-15 september

Program
Anmälan

Nationellt Strålmöte

Nationellt möte för svensk strålbehandling

Tid: Torsdag 16 september 2021, kl. 09.00-16.00
Plats: Norrlands Nation, Uppsala.

Alla med intresse av att utveckla svensk strålbehandling är välkomna till det första nationella mötet med fokus enbart på strålbehandling. Programmet för mötet kan läsas här (pdf).

Svensk strålbehandling halkar efter i internationella jämförelser. Vi upplever en kompetensbrist där det saknas både högspecialiserade strålonkologer och strålsjuksköterskor. För den kliniska forskningen där Sverige under många decennier var ledande i världen har utvecklingen under 2000-talet varit negativ. Det finns för få forskare, det saknas starka forskningsmiljöer och möjligheterna till finansiering för de studier som planeras och genomförs är små, vilket lett oss in i en negativ spiral med än mindre forskning och ytterligare sämre förutsättningar till finansiering. Det har också saknats en mötesplats för alla som är engagerade och berörda av utvecklingen av strålbehandlingen i Sverige.

Med syfte att skapa en sådan mötesplats arrangeras den nationella strålbehandlingsmötet i anslutning till onkologidagarna. Mötet arrangeras av en planeringsgrupp bestående av företrädare för onkologer, sjuksköterskor och sjukhusfysiker med stöd av Svensk Onkologisk Förening, Sjuksköterskor i Cancervård. Sjukhusfysikerföreningen, landets onkologchefer samt Cancerfonden.

Vi har stora förhoppningar att mötet ska kunna genomföras men är medvetna om den osäkerhet som Covid-19-pandemin skapar. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har en pågående dialog med alla medarrangörer. Om restriktionerna omöjliggör ett fysiskt möte kommer vi att försöka genomföra mötet virtuellt.

Skandionkliniken i Uppsala, landets enda anläggning för protonterapi, bjuder i anslutning till mötet in till ett kvällssymposium med enklare middag onsdag den 15 september kl 18-20.

De som är intresserade att ha en monterplats vid mötet den 16 september kan vända sig till kongressbyrån, onkologidagarna@foretagsresor.se eller Kjell.Bergfeldt@skandion.se

Anmälan görs via onkologidagarnas startsida.

Varmt välkommen till Uppsala.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 22 augusti 2021. Har du frågor angående din anmälan så kontakta oss på
E-post: onkologidagarna@foretagsresor.se | Tel: 090 – 70 29 80
Kontaktperson: Åsa Williams

Till anmälan