Program Onkologidagarna 2024

Tid: 19-21 mars, 2024

Tema: Framtidens onkologi – i Sverige och i världen

 

Tisdag 19 mars 2024

09.00-12.45Registrering
12.00-13.00Lunch
13.00-13.30High Live 1:
Välkommen
Lokala kommittén, Programkommittén
13.30-14.20High Live 1:
Hedersföreläsning Sjuksköterskor i Cancervård
Precisionshälsa - träning som en del av behandlingen för cancer

Yvonne Wengström, sjuksköterska, professor, Karolinska institutet, Stockholm
Moderator: Bodil Westman
14.20-14.50Kaffepaus och besök på utställningen
14.50-15.50High Live 1:
Geriatrisk onkologi
Cecilia Margareta Lund, Clinical Associate Professor, Copenhagen University, Denmark
Maria Helde Frankling, överläkare, med dr, Stockholm

Moderator: Marjut Niinivirta
High Live 3+4:
State of the art: Rektalcancer
Marie-Louise Lydrup, överläkare, docent, Malmö
Mef Nilbert, överläkare, professor, Lund

Moderator: Charlotta Bergström
15.50-16.05Paus
16.05-17.00High Live 1:
Global hälsa
Oncology in Sub-Saharan Africa
Hannah Simonds MD, PhD, University Hospitals Plymouth NHS Trust, Storbritannien

Samarbete i Hyderabad, Indien – i vården av de fattigaste cancerpatienterna
Eva Brun, överläkare, docent, Lund

Cervixcancerscreening i Etiopien
Selamawit Mekuria, specialistläkare, doktorand, Halmstad
Moderator: Jens Engleson
High Live 3+4:
Bäckencancerrehabilitering
Annika Sjövall, överläkare, docent, Stockholm
Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska onkologi, Göteborg
Belinda Haraldsson, patientrepresentant, Gyncancerförbundet

Moderator: Jessica Wihl, RCC syd
17.00-19.00High Live 1:
Kvällssymposium Onkologialliansen – Ta vården till patienten i stället för tvärtom
Arrangeras i samarbete av följande bolag: Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Gilead, IPSEN, Janssen, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche & Servier.

Onsdag 20 mars 2024

08.00-08.50High Live 1:
Hedersförläsning Waldenström
Historien om CAR-T – hur det började och hur det har fortsatt

Gunilla Enblad, överläkare, professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Moderator: Signe Friesland
09.00-09.50High Live 1:
Årsmöte
Sjuksköterskor i Cancervård
High Live 4:
Årsmöte
Svensk Onkologisk Förening
09.50-10.20Kaffepaus och besök på utställningen
10.20-11.20High Live 1:
EU:s cancerplan och Sveriges nya cancerstrategi – vart är vi på väg?
Vad betyder EUs cancerplan för Sverige?

Mef Nilbert, överläkare, professor, Socialstyrelsen

Uppföljning av Cancerstrategin
Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Hur ser planerna för den nya svenska cancerstrategin ut?
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister

Frågestund
Moderatorer: Kjell Bergfeldt och Bodil Westman
11.30-12.20High Live 1:
Kompetensförsörjning – hur ska cancervården klara sin kanske största utmaning?
Markus Roskifte, styrelseledamot SIC
Signe Friesland, ordförande SOF
Henrik Lindman, verksamhetschef, VO Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Per Nodbrandt, verksamhetschef, Onkologkliniken, Jönköping
Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare
Anna Mannfalk, regionråd Skåne (M)
Frida Lundmark, sakkunnig Life Science, forskning & innovation, Lif- de forskande läkemedelsföretagen

Moderator: Kjell Bergfeldt
High Live 3:
Cancerrehabilitering
Nytt vårdprogram

Ylva Hellstadius, sjuksköterska, med dr, ordförande vårdprogramsgruppen för cancerrehabilitering, Stockholm

Pilotprojektet Cancerrehabilitering Skåne Online
Patrik Göransson, psykolog, enhetschef Cancerrehabilitering Skåne Online och ordförande SWEDPOS

Moderator: Inger Andersson
High Live 4:
State of the art: Sarkom
Carolina Leandersson Bogefors, överläkare, med dr, Lund
Annika Pettersson, Kontaktsjuksköterska och processledare för sarkom i Norra regionen


Nyheter inom: Lungcancer
Ronny Öhman, överläkare, Lund
Moderator: Anna-Karin Ax
12.20-13.20Lunch
13.20-14.00High Live 1:
Hedersföreläsning Acta Oncologica
Advancing Precision Cancer Medicine by Building National Initiatives and via European Collaboration

Kjetil Taskén, MD, professor, Director of Oslo University Hospital Centre for Precision Cancer Medicine, Norway
Moderator: Mef Nilbert
14.20-15.10High Live 1:
Nyheter inom:
Bröstcancer

Marie Klintman, överläkare, med dr, Malmö

Lymfom
Mats Jerkeman, överläkare, professor, Lund

CNS-tumörer
Anders Wittrup, specialistläkare, docent, Lund
Moderator: Anne Andersson
High Live 3:
Medicinsk humaniora
Det vetenskapliga underlaget för empati och medkänsla – och vad det kan användas till


Del 1: Forskningsläget
Martin Garwicz, professor, Centrumledare vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora, Lund
Pia Dellson, överläkare, med dr, författare, Lund
High Live 4:
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vid cancer
Else-Marie Rasmusson, sexolog, onkologisjuksköterska, Malmö

Lets talk about sex! – sexuell hälsa inom cancerrehabilitering, hur gör du?
Cecilia Olsson, specialistsjuksköterska, docent i omvårdnad, universitetslektor, Karlstads universitet
Moderator: Charlotta Bergström
15.10-15.40Kaffepaus och besök på utställningen
15.40-16.25High Live 1:
Comprehensive Cancer Center – vad innebär det för onkologin i Sverige?
Eva Jolly, specialistsjuksköterska, verksamhetsansvarig Karolinska CCC
Edvard Abel, överläkare, med dr, centrumföreståndare Sahlgrenska CCC
Silke Engelholm, överläkare, med dr, medicinsk ansvarig, Skåne University Hospital CCC
Kjetil Taskén, MD, professor, styrelsemedlem Oslo University Hospital CCC
Jan-Olov Sandberg, medicinsk chef, Roche AB


EU-projekt inom cancer
Eva Jolly, specialistsjuksköterska, verksamhetsansvarig Karolinska CCC
Moderator: Mef Nilbert
High Live 3:
Medicinsk humaniora

Del 2: Interaktiv del om berättelsens kraft och kreativt skrivande
Pia Dellson, med dr, överläkare, författare, Lund
Martin Garwicz, professor, Centrumledare vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora, Lund
High Live 4:
Nyheter inom:
Gyncancer

Laura Martin de la Fuente, specialistläkare, med dr, Lund

Koloncancer
Jakob Eberhard, överläkare, docent, Lund

Övre GI-cancer
David Borg, överläkare, med dr, Lund
Moderator: Ida Lagstam
16.35-17-15High Live 1:
Nurses influence on cancer care
Amanda Drury, RN, Associate professor, Dublin City University, Ireland
Moderator: Helena Ullgren
High Live 4:
Nyheter inom:
Prostatacancer

Olof Ståhl, överläkare, med dr, Lund

Endokrina tumörer
Pernilla Asp, bitr överläkare, Lund

Malignt melanom
Ana Carneiro, överläkare, docent, Lund
Moderator: Kirsten Björnlinger
19.00Kongressmiddag

Torsdag 21 mars 2024

08.00-09.00High Live 1:
Fågelboet – 2023 års avhandlingar medicin

Factors influencing management and outcome in non-small cell lung cancer: the role of socioeconomic status, age, geographic region of origin and aspects of quality of life

Linda Willén, överläkare, med dr, Gävle

Heritable TP53-related cancer syndrome in Sweden: Characterisation of genotype-phenotype correlation and surveillance
Meis Omran, ST-läkare, med dr, Stockholm

Checkpoint inhibitor-induced adverse events in the CNS - T-cell characteristics and biomarkers

Sara Bjursten, specialistläkare, med dr, Göteborg
Moderator: Henrik Ekedahl
High Live 2:
Fågelboet – 2023 års avhandlingar omvårdnadsforskning och vårdforskning

Exercise in patients with cancer: Effects on health-related quality of life, costs, and cost-effectiveness during oncological treatment
Anna-Karin Ax, specialistsjuksköterska, med dr, Linköping

The role of plant-food components in pelvic-organ cancer survivors - From feasibility to effects in randomized controlled dietary interventions
Rebecca Ahlin, dietist, med dr, Göteborg

Individualised care for patients with breast or prostate cancer aided by an interactive app: a frame of process evaluation

Marie-Therése Crafoord, specialistsjuksköterska, med dr, Stockholm
Moderator: Karina Sandström
09.00-09.10Paus
09.10-09.50High Live 1:
AI inom svensk sjukvård
Markus Lingman, överläkare, adj professor, utvecklingsstrateg sjukhusledningen, Halmstad

AI vid bröstcancerscreening
Kristina Lång, specialistläkare, docent, Lund
Moderator: Elin Ljungqvist, RCC väst
High Live 2:
Paneldebatt
Strål- och Rtg-sjuksköterskor: vad behövs för att säkerställa bemanning och kvalitet idag och i (nära) framtid?
Anna Sundeman, vårdenhetschef ME strålbehandling, Karolinska
Per Munck af Rosenschöld, områdeschef för strålbehandling och strålningsfysik, Lund
Per Nodbrandt, verksamhetschef Onkologkliniken, Jönköping
Dan Lundstedt, överläkare, chef strålbehandlingen, Sahlgrenska, Göteborg
Anna Isaksson, avdelningschef Onkologiska klinikens Strålbehandlingsavdelning, Örebro

Moderator: Kjell Bergfeldt
High Live 3:
Transitsjuksköterska – en länk mellan barnonkologi och vuxenonkologi
Micaela Herslow Kontaktsjuksköterska, Barncancercentrum, Lund

Uppföljningsmottagning Göteborg
Maria Olsson, Specialistsjuksköterska, med dr, Göteborg
Moderator: Linda Åkeflo
09.50-10.30Kaffepaus bland utställarna, 10.00 startar postervandring med 6 korta muntliga presentationer
1. Amanda Hahn, doktorand Uppsala
2. Niklas Olofsson, Onkologisjuksköterska, Onkologen Göteborg
3. Camilla Thellenberg Karlsson, medicine doktor, Onkolog Umeå
4. Carina Dahlen, specialistsjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset
5. Cecila Olsson Ladjevardi, doktorand, Onkolog Uppsala
6. Jenny Sterner Wedenberg, forskningssjuksköterska Onkologen Linköping
10.30-11.10High Live 1:
Person-Centered care model in radiotherapy
Michael Velec, Radiation therapist-clinician scientist, Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, Canada
Moderator: Markus Roskifte
High Live 2:
Diagnostiskt centrum – hur kan uppdrag se ut och exempel på organisationsmodeller
Sofia Ekdahl, överläkare, verksamhetschef, Diagnostiskt centrum, Göteborg
Marie Lagerfelt, sjuksköterska, verksamhetschef, Enheten för samordnad cancerutredning, Linköping
Inga Svensson, överläkare, Diagnostiskt centrum, Kristianstad
Ulrika Orrhede, överläkare, Diagnostiskt centrum, Malmö

Moderator: Hanna Carstens
11.20-12.00High Live 1:
Så tar vi vara på framtidens möjligheter – och hur ska vi prioritera?
Paneldebatt

Bodil Westman, ordförande SIC
Per Karlsson, vice ordförande SOF
Magnus Lagerlund, ordförande verksamhetschefsrådet
Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare
Markus Lingman överläkare, adj professor, utvecklingsstrateg sjukhusledningen, Halmstad
Helena Granstam Björneklett, verksamhetschef, Onkologikliniken, Region Västmanland
Karin Ekberg, bröstcancerförbundet
Dag Larsson, senior sakkunnig policy, Lif- de forskande läkemedelsbolagen

Moderator: Signe Friesland
High Live 2:
MIQA – SKvaRT - kvalitetsregister för strålbehandling
Uppdatering för onkologer och sjuksköterskor

Tufve Nyholm, professor, Umeå
Moderator: Kjell Bergfeldt
12.00-13.00Lunch
13.00-13.50Hedersföreläsning Berven
Paving the way towards Value-Based Radiation Oncology

Yolande Lievens, MD, Associate Professor, Ghent University, Belgium
Moderator: Silke Engelholm
14.00-14.30Utvalda posterpresentationer 6 min
1. Eva Brun, docent Onkolog Lund (presenterar Anders Bojessons poster)
2. Matilda Appelgren,doktorand, Onkologisjuksköterska, Karolinska
3. Matilda Liljedahl, docent, ST-läkare Onkologen, Göteborg
4. Ulrika Olsson Möller, docent, biträdande professor, Högskolan Kristianstad

Moderatorer: Malin Backman och Per Karlsson
14.30-14.40Presentation av pristagare
14.40-15.00Avslutning och tack!
Lokala kommittén, Programkommittén
Take away fika
Lokal: Common Area Plan 2