Onkologidagarna 2021

Uppsala 13-15 september

Program
Anmälan

Program

Måndag 13 september 2021

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.10 Välkommen till Onkologidagarna
Henrik Lindman, onkologchef Uppsala
13.10-14.00 OBS! Digitalt 14/9, se separat program
Lokala programkommittén, Svensk Onkologisk Förening och Sjuksköterskor i Cancervård
Hedersföreläsning Sjuksköterskor i Cancervård
Developing Advanced Practice Roles Within Cancer Nursing – How do we deal with difficult conversations and clinical decision-making?
Matthew Fowler, avancerad specialistsjuksköterska i Onkologi Universitetssjukhuset i Birmingham
Moderator: Helena Ullgren, ordförande Sjuksköterskor i Cancervård
14.00-14.15 Paus
14.15-15.15 Gränsdragningar ålder

Barn och cancer – uppföljning i vuxenålder
Cecilia Petersén, medicine doktor, överläkare, Stockholm

Cytostatikabehandling hos äldre kolorektalcancerpatienter
Åke Berglund, docent, överläkare, Uppsala

Gränser mellan unga vuxna och barn, vad är viktigt att känna till?
Maria Olsson, medicine doktor, sjuksköterska, Göteborg

Moderatorer: Signe Friesland, ordförande Svensk Onkologisk Förening och Helena Ullgren, ordförande Sjuksköterskor i Cancervård

15.15-15.45 Kaffepaus och besök på utställningen
15.45-16.30 Genetikens plats i cancervården – vad kan vi göra och vad ska vi göra?
Richard Rosenquist, professor, överläkare, Stockholm
Moderator: Per Karlsson, vice ordförande Svensk Onkologisk Förening
16.30-16.40 Paus
16.40-17.30 Dags att hoppa på tåget mot en hållbar sjukvård – Sjukvårdens roll i ett hållbart sammanhang
Maria Wolodarski, medicine doktor, biträdande överläkare, ordförande Läkare för miljön (LfM), Stockholm
Moderator: Gustav Ullenhag, Svensk Onkologisk Förening
17.30-18.30 Kvällssymposium anordnat av Onkologialliansen
Når nya cancerläkemedel patienten och vad är ett liv värt? Om läkemedlets väg från riskfyllt utvecklingsprojekt via myndighetgranskningar till implementering i vården
17.40-18.30 Inledning
Dag Larsson, Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
17.50-18.05 Vägen fram till marknadsgodkännande
Sigrid Klaar, Läkemedelsverket (LV)
18.05-18.20 Värdebaserad prissättning, vad innebär det?
Jonatan Lind Martinsson, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV)
18.20-18.35 Vad är NT-rådets uppdrag?
Gerd Lärfars, rådet för nya terapier (NT-rådet)
18.35-18.50 Hur säkrar vi att patienterna får ta del av nya behandlingsmöjligheter?
Johan Ahlgren, Regionalt cancercentrum Mellansverige
18.50-19.10 Paneldiskussion
19.10 Efter symposiet serveras en enklare förtäring

Tisdag 14 september 2021

08.30-09.20 OBS! Digitalt 14/9, se separat program
Hedersföreläsning, Acta Oncologica – Virusorsakad cancer
Harald zur Hausen, professor emeritus, Heidelberg
Moderator: Bengt Glimelius, fd redaktör Acta Oncologica
09.25-10.15 Svensk Onkologisk Förening årsmöte – Sjuksköterskor i Cancervård årsmöte
10.15-10.45 Kaffepaus och besök på utställningen
Parallella sessioner
10.45-11.30 Gränsdragningar vid strålbehandling

Svensk strålbehandling tar igen förlorad mark
Kjell Bergfeldt, Skandionkliniken, projektledare

”Horizon scanning” – så ser vi på morgondagens strålbehandling
Björn Zachrisson, professor, Umeå

Moderator: Michael Strandeus, Svensk Onkologisk Förening

När viljan och vetenskapen går isär

Patienter med palliativa vårdbehov inom akutsjukvården – var vårdas de och medför det utmaningar?
Anna Sandgren, docent, vetenskaplig ledare för Palliativt centrum, Växjö

Personcenterad vård – möjligheter och hinder för att ge den vård vi önskar
Britt-Marie Ternestedt, senior professor i palliativ vård vid Palliativt forskningscentrum, Stockholm

Etik kring gränsdragningar – Kan medicinska ingrepp bli till mänskliga övergrepp?
Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst, Göteborg

Moderatorer: Katarina Karlsson och Helena Ullgren, Sjuksköterskor i Cancervård

11.30-11.40 Paus
11.40-12.10 OBS! Digitalt 14/9, se separat program
Hedersföreläsning, Berven – Strålbehandling, dåtid, nutid och framtid
Per Nilsson, docent, Lund
Moderator: Kjell Bergfeldt, Svensk Onkologisk Förening, Uppsala
12.10-13.10 Lunch
13.10-13.40 ”State of the art” bröstcancer
TBA Svensk BröstOnkologiskFörening (BOF)
13.40-14.10 Nyheter vid behandling av gynekologisk cancer
Hanna Dahlstrand överläkare, docent, Uppsala, Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi
Moderator: David Kudrén, Svensk Onkologisk Förening
14.10-14.40 Kaffepaus och besök på utställningen
14.40-15.30 OBS! Digitalt 14/9, se separat program
Hedersföreläsning, Waldenström.
50 år med immunterapi –Den fjärde hörnpelaren i cancerbehandling får allt större betydelse
Håkan Mellstedt, professor, Stockholm
Moderator: Gustav Ullenhag, Svensk Onkologisk Förening
15.30-15.40 Paus
15.40-16.40 Intensiv uppföljning av malignt melanom – påverkas livskvalitén?
Ylva Naeser, biträdande överläkare, doktorand, UppsalaBreaching the Blood Brain Barrier (BBB) via Tumor Treating Fields (TTFields): a Novel Chemotherapeutic Delivery Strategy
Ellaine Salvador, medicine doctor, Wuerzburg, TysklandShort-course compared to long-course palliative radiotherapy for oesophageal cancer: a single centre observational cohort study
Halla Sif Olafsdottir, läkare, doktorand, StockholmIntratumorala injektioner med immunstimulerande genterapi vid avancerad solid cancer (LOKON002-studien)
Sandra Irenaeus, läkare, doktorand, UppsalaImpacting the unjustified differences in cancer survival: Evaluation plan of CareMaps and CareMapping as a complex health intervention that aims to change the way we collaborate
Eskil Degsell, närstående representant, StockholmModeratorer: Gustav Ullenhag, Svensk Onkologisk förening och Helena Ullgren, Sjuksköterskor i Cancervård
17.15-18.15 Studiebesök på Skandionkliniken
19.00 Kongressmiddag, Norrlands nation

Onsdag 15 september

Parallella sessioner
08.30-09.30 ”Fågelboet” – 2019/2020 års avhandlingar

Prediction of side effects from anticancer treatment with the purpose to increase quality of life
Delmy Oliva, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Jönköping

Health Related Quality of Life and Swallowing Problems in Oesophageal Cancer
Berit Sunde, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Stockholm

”Fågelboet” – 2020 avhandlingar

Patient Outcomes after Radiotherapy of Prostate Cancer. Impact of Absorbed Dose and Treated Volume
Elisabeth Rasmusson, läkare, medicine doktor, Lund

Optimizing postoperative radiation therapy in prostate cancer: focus on side-effects, practical implementation and dose distribution
Karin Braide, läkare, medicine doktor, Göteborg

Moderatorer: Daria Glaessgen och Magnus Lagerlund

09.30-10.00 Kaffepaus och besök på utställningen
Parallella sessioner
10.00-11.30 ”Fågelboet” – 2019/2020 års avhandlingar

Physiotherapy and physical activity in patients undergoing cardiac or lung cancer surgery
Marcus Jonsson, specialistfysioterapeut, medicine doktor, Örebro

Person-centered care supported by an interactive app for patients with pancreatic cancer following surgery
Tina Gustavell, sjuksköterska, medicine doktor, Stockholm

Incontinence, physical activity, and pelvic floor muscle training in female pelvic cancer survivors after radiotherapy
Anna Lindgren, fysioterapeut, medicine doktor, Linköping

Moderatorer: Katarina Karlsson och Malin Backman, Sjuksköterskor i Cancervård

”Fågelboet” – 2020 avhandlingar 

Tumor-infiltrating lymphocytes and the PD-L1/PD-1 signaling axis in breast cancer: biology and clinical implications
Ioannis Zerdes, läkare, medicine doktor, Stockholm

Biomarkers for CNS metastasis in non-small cell lung cancer
Georgios Tsakonas, läkare, medicine doktor, Stockholm

Oncologic and functional outcomes after robot-assisted radical hysterectomy for cervical cancer
Emelie Wallin, läkare, medicine doktor, Stockholm

Moderatorer: Renske Altena och Antonios Valachis

11.45-12.45 Postervandring
Gustav Ullenhag, Svensk Onkologisk Förening och Helena Ullgren, Sjuksköterskor i Cancervård
12.45-13.30 Lunch
13.30-14.30 Vad gör SKR och regeringen för cancerpatienten?
Hans Hägglund, SKR, cancersamordnare och hemlig gäst
Moderatorer: Signe Friesland, ordförande Svensk Onkologisk Förening och Helena Ullgren, ordförande Sjuksköterskor i Cancervård
14.30-15.00 Avslutning av Onkologidagarna, prisutdelning för bästa abstrakt, handledarpris och ”Årets team”.

Avslutning och tack!

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 22 augusti 2021. Har du frågor angående din anmälan så kontakta oss på
E-post: onkologidagarna@foretagsresor.se | Tel: 090 – 70 29 80
Kontaktperson: Åsa Williams

Till anmälan