Program Onkologidagarna

Kongressen äger rum på Kalmarsalen

Tisdag 21 mars 2023

09.00-12.45 Registrering
11.45-12.45 Lunch
12.45-13.10 Välkommen till Onkologidagarna i Kalmar
Magnus Lagerlund,
klinikchef, Johan Rosenqvist, Hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Kalmar, Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsminister
Lokala programkommittén, Svensk Onkologisk Förening (SOF) och Sjuksköterskor i Cancervård (SiC)
13.10-14.00 Hedersföreläsning Sjuksköterskor i Cancervård
Professor David Schwappach,
Institute of Social and Preventive Medicine, University of Bern, Switzerland
Can we make cancer care safer? 

Moderator: Helena Ullgren, Sjuksköterskor i Cancervård och Lena Sharp, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Stockholm-Gotland
14.00-14.15 Paus
14.15-15.15 Precisionsmedicin i klinisk vardag

Utvecklingen molekylärt inom Lungcancer
Simon Ekman, specialistläkare, professor, Stockholm

Bedömning av äldre patienter inför medicinsk behandling
Maria Helde Frankling, specialistläkare, medicine doktor, Stockholm

Bedömning av patienter inför strålbehandling
Sofia Axelsson, sjuksköterska, doktorand, Örebro

Diskussion, alla

15.15-15.45 Kaffepaus och besök på utställningen
15.45-16.45 Nyheter inom behandling och omvårdnad urologisk cancer

Prostatacancer
Camilla Thellenberg-Karlsson, överläkare, medicine doktor, Umeå

Erfarenheter av tecken och symtom bland män med avancerad prostatacancer
Ulrika Rönningås, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Sundsvall

Blåscancer
Sofia Kjellström, specialistläkare, medicine doktor, Lund

Njurcancer
Camilla Thellenberg-Karlsson, överläkare, medicine doktor, Umeå

Diskussion

Moderator:David Kudren, SOF & Bodil Westman, SiC

16.45-16.55 Paus
16.40-17.30 Strålbehandling från patientens perspektiv – forskning över ämnesgränser
Karin Ahlberg
, specialistsjuksköterska, professor, Göteborg
Moderator: Linda Åkeflo, SiC
17.30-21.00 Kvällssymposium anordnat av Onkologialliansen

Onsdag 22 mars 2023

08.30-09.20 Hedersföreläsning Waldenström
Det handlar inte bara om molekyler, eller?

Professor Roger Henriksson, Umeå
Moderator: Per Karlsson, SOF
09.25-10.15 Svensk Onkologisk Förening årsmöte
Sjuksköterskor i Cancervård årsmöte
10.15-10.45 Kaffepaus och besök på utställningen
10.45-11.30 Palliativa cancerpatienter inom akutsjukvården, vad ska vi göra egentligen?

Patientfall, presentation
Helena Ullgren, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Stockholm

Intensivvårdens perspektiv
Magnus Almeling, överläkare, anestesi och intensivvård, Umeå

Onkologiskt perspektiv
Christine Jaredsson, läkare, Älvsborg

Palliativt perspektiv
Joar Björk, internmedicinare, etiker, Palliativa teamet Kronoberg

Diskussion, alla

Moderatorer: Helena Ullgren, SiC & Signe Carlsson, SOF

11.30-11.40 Paus
11.40-12.20 Hedersföreläsning ACTA Oncologica
Elisabeth de Vries, överläkare, professor, Nederländerna
Moderator: Mef Nilbert,
överläkare, professor, Lund
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.40 Hur vill vi att cancervården ser ut om 10 år? Olika perspektiv

Magnus Lagerlund, överläkare, verksamhetschefsrådet

Oili Dahl, ordförande svensk sjuksköterskeförening

LIF`s, de forskande läkemedelsföretagen, fokusområden i det Europeiska cancerarbetet – EU´s Beating Cancer plan

Cancersamordnare, Sveriges kommuner och regioner TBA

Patientrepresentant Ingela Berglund, styrelsen Nätverket mot gynekologisk cancer

Diskussion – alla

Moderatorer: Signe Friesland och Helena Ullgren

14.40-15.00 Kaffepaus och besök på utställningen
15.00-15.50 Hedersföreläsning Berven
Claudio Fiorino,
senior physicist, San Raffaele Scientific Institute, Milano
15.50-16.00 Paus
16.00-17.00 Muntliga presentationer av utvalda abstrakts
Moderatorer: David Lindquist, Svensk Onkologisk förening och Helena Ullgren, Sjuksköterskor i Cancervård
19.00 Kongressmiddag, Kalmarsalen

Torsdag 23 mars 2023

Parallella sessioner
08.30-09.30 ”Fågelboet” – 2021/2022 års avhandlingar vårdforskning

Life after treatment for head and neck cancer
Brith Granström, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Umeå

Symptoms, problems and care needs among patients newly diagnosed with oesophageal and gastric cancer. Implications for early palliative care.
Karin Dalhammar, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Lund

Moderatorer: Linda Åkeflo, Bodil Westman

”Fågelboet” – 2021/2022 års avhandlingar medicin

Molecular and physiological functions of LRIG proteins and netrin-1 in health and disease.
Carl Herdenberg, läkare, medicine doktor, Umeå

The use of immunological biomarkers to improve individualization of postoperative radiotherapy in breast cancer.
Axel Stenmark Tullberg, läkare, medicine doktor, Göteborg

Moderator: Henrik Ekedahl

09.30-10.00 Kaffepaus och besök på utställningen
Parallella sessioner
10.00-11.30 ”Fågelboet” – 2021/2022 års avhandlingar

Radiotherapy-induced late effects among female pelvic cancer survivors – sexual health, wellbeing and impact of nurse-led interventions.
Linda Åkeflo, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Göteborg

Experiences, expectations and treatment decision-making in men with metastatic prostate cancer.
Sandra Dovesson, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Stockholm

Level with me! Exploring patient participation in short-term clinical encounters in team-based settings.
Hanna Dubois, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Stockholm

Moderatorer: Bodil Westman, Linda Åkeflo

”Fågelboet” – 2021/2022 års avhandlingar

Ovarian Carcinoma – Early Detection and Prognostication.
Laura Martin de la Fuente, läkare, medicine doktor, Lund

Clinical and biological factors related to survival in patients with rectal cancer.
Angeliki Kotti, läkare, medicine doktor, Linköping

Diagnostic and Predictive Factors in Pancreatic Cancer: Clinical and Translational Studies
Maximilian Kordes, läkare, medicine doktor, Stockholm

Moderator: Henrik Ekedahl

11.45-12.45 Postervandring
David Lindquist, S
vensk Onkologisk Förening och Helena Ullgren, Sjuksköterskor i Cancervård
12.45-13.30 Lunch
13.30-14.30 Användandet av Patient Reported Outcome Measures (PROM) i klinisk vardag

PROM i klinisk vardag
Pilar Mc-Conell Cepeda, Specialistsjuksköterska i onkologi, Kontaktsjuksköterska, Prostatacancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

PROM i klinisk forskning – erfarenheter från LUCA-s studien
Elin Backman-Stålnacke, Specialistsjuksköterska i onkologi, Kontaktsjuksköterska, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Moderator: TBA

14.30-15.00 Avslutning av Onkologidagarna, prisutdelning för bästa abstrakt, handledarpris och ”Årets team”.

Avslutning och tack!