Onkologidagarna 2021

Uppsala 13-15 september

Program
Anmälan

Hedersföreläsare

Acta Oncologica-föreläsare 2021 – Harald zur Hausen

Harald zur Hausen är virolog och har varit verksam vid flera universitet och forskningsinstitutioner i Tyskland. Han har också varit gästforskare vid barnsjukhuset i Filadelfia (Children’s Hospital of Philadelphia). Mellan 1983 och 2003 var zur Hausen ordförande i den vetenskapliga styrelsen för det tyska cancerforskarcentret (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ) vid vilket han fortfarande är verksam. Han är också chefredaktör för tidskriften International Journal of Cancer.
År 1976 publicerade zur Hausen hypotesen att humana papillomavirus (HPV) spelar en stor roll i förorsakandet av livmoderhalscancer. Senare utvecklade han en ny metodik med vilken hans forskargrupp kunde påvisa specifika typer av HPV som är cancerframkallande. Det var under åren 1984–86 som zur Hausen och medarbetare upptäckte HPV16 och HPV18, som tillsammans anses orsaka cirka 70% av all livmoderhalscancer. Upptäckten kom med åren att leda till de vaccin som idag används rutinmässigt för profylaktisk vaccinering av livmoderhalscancer, som är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor. Zur Hausen delade 2008 års Nobelpris i fysiologi eller medicin med de forskare som upptäckte humant immunbristvirus (HIV).

Sjuksköterskor i Cancervårds hedersföreläsare – Matthew Fowler

Matt is an Oncology/Haematology Consultant Nurse at University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust. Matt’s interests lie in advanced practice in cancer nursing, vascular access care and the management of low risk febrile neutropenia. Matt holds a MSc in Nursing, a Post Graduate Certificate in Advanced Clinical Practice from Warwick university and is currently undertaking his Professional Doctorate in Nursing. Matt regularly teaches undergraduate and postgraduate nurses, including the higher diploma in oncology and palliative care nursing at Bethlehem University.

Elis Berven-föreläsare 2021 – Elisabeth Kjellén och Per Nilsson

Per Nilsson är medicinsk strålfysiker och Elisabeth Kjellén onkolog. De disputerade vid Lunds universitet i slutet på 80-talet. Kjellén försvarade en avhandling om hypertermi samt ADPRT (adenosindiphosphoribosyltransferas) och Nilsson en avhandling om hypertermi. Efter disputationen genomförde de postdoktorandperioder vid Grays laboratorium i London. Såväl Nilsson som Kjellén fick så småningom kliniska professurer vid Umeå universitet. De har medverkat i ett flertal kliniska studier tillsammans inom framförallt strålbehandling vid bröstcancer, huvud-halscancer och prostatacancer. Då det saknades en kurs i medicinsk strålningsfysik för blivande onkologer startade de en sådan 2002. Kursen ges fortfarande vid Lunds universitet. Under den tid de ansvarade för utbildningen (fram till 2015) utbildades över 300 stycken. Nilsson och Kjellén lyckades genom kursen höja intresset för strålterapi, skapa en framtidstro för området och stärka rekryteringen av strålonkologer. De har fortfarande en gemensam doktorand.

Jan Waldenström-föreläsare 2021 – Håkan Mellstedt

Håkan Mellstedt har varit ordförande för svensk onkologisk förening, president för ESMO och föreståndare för Cancercentrum Karolinska. Mellstedt disputerade på en avhandling i tumörimmunologi och blev professor i experimentell onkologi i Uppsala 1996 och i onkologisk bioterapi vid Karolinska institutet 1999. Redan i slutet på 1970-talet gjorde han de första försöken med interferonbehandling av cancer. Han visade att interferon kan aktivera NK–cellerna och att myelom kan behandlas med interferon. Vidare identifierade han en unik struktur på myelomceller, det så kallade idiotypa immunglobulinet och på 80-talet startade han de första försöken med idiotyp vaccinering vid myelom. I början på 80-talet inledde Mellstedt ett nära samarbete med Wistar-institutet (Prof. H Koprowski) i USA och fick tillgång till den musantikropp som de tagit fram och som riktas mot antigenet EpCAM. Mellstedts forskargrupp använde sig av den som modell för att utveckla behandlingen med monoklonala antikroppar. Hans forskning har också inkluderat translationella studier med potentiella vacciner vid kolorektal cancer, pankreascancer och KLL. Mellstedt är idag styrelseledamot i företaget Kancera (Karolinska Institute Science Park), huvudordförande i Barncancerfondens forskningsnämder och forskar huvudsakligen om ROR-hämmare och hämmare av det innata immunsystemet.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 22 augusti 2021. Har du frågor angående din anmälan så kontakta oss på
E-post: onkologidagarna@foretagsresor.se | Tel: 090 – 70 29 80
Kontaktperson: Åsa Williams

Till anmälan